Denní svícení OEM

Denní svícení OEM

V České republice je povinnost používat denní svícení u automobilů předpisem nařízenou od roku 2006. Tyto světlomety slouží jako doplněk k běžným světlometům a zvyšují viditelnost vozidla v denním světle. Denní svícení se automaticky zapne, jakmile řidič zapne zapalování, a mělo by být vypnuto, jakmile řidič zapne světlomety.

Používání denního svícení má řadu výhod, jako například:

Zvýšení bezpečnosti: Denní svícení zvyšuje viditelnost vozidla pro ostatní účastníky silničního provozu, což může pomoci snížit riziko nehod. Lepší viditelnost v dešti nebo mlze: Denní svícení může být užitečné při řízení v dešti nebo mlze, kdy běžné světlomety nemusí být dostatečně viditelné. Snadnější identifikace vozidla: Denní svícení umožňuje ostatním účastníkům silničního provozu snadněji identifikovat vozidlo, což může pomoci snížit riziko kolize.

V České republice je používání denního svícení povinné, a řidiči, kteří ho nepoužívají, mohou být potrestáni pokutou. Je důležité si uvědomit, že denní svícení nenahrazuje používání běžných světlometů při řízení v noci nebo za špatné viditelnosti.